Har du också en värdeminskning på din bil

När du har en bil så kanske du inte alltid har kunskapen om att det inte bara är en ägodel som är dyr i drift. Om du har köpt en ny bil kommer du även som alla andra ha en värdeminskning på din bil. Detta beräknas på hur stort bilens värde är, hur många år du äger den och hur stort ditt beräknade slitage kommer att vara. När det gäller praxis för att beräkna bil värdeminskning gäller följande.

När du räknar grovt mellan tummen och pekfingret kommer din bil årligen att ha en värdeminskning av cirka 20 procent. Detta betyder att de flesta bilar nästan förlorar hälften av sitt värde under de första tre åren. När du vill beräkna värdeminskningen på din bil mer professionellt och exakt använder du dig av Insplanet och deras beräkningstjänst på nätet. Med denna hjälp kommer du alltid att få den bästa beräkningen som är möjligt för din bil.

Så beräknar du din bils värdeminskning.

När du väljer att använda Insplanet som tjänst för att beräkna den eventuella värdeminskningen på din bil, kommer du att anlita en mycket pålitlig tjänst på nätet. Insplanet är idag Sveriges största försäkringsförmedlare online, och erbjuder även en hel rad olika extratjänster. En av dessa är beräkning av värdeminskning på bilar och några andra är, jämförelse av billån och möjligheten att jämföra olika besiktningsfirmor.

På så sätt får du som väljer Inplanet framför andra tjänster ett mycket komplett koncept som är svårslaget och saknar konkurrens på dagens marknad. Därför väljer allt fler att anlita Inplanet för alla sina behov gällande beräkningar och jämförelser rörande bilar och försäkringar. När du beräknar din bils värdeminskning hos Insplanet sker allt automatiskt. Här matar du bara in bilens värde när du köpte den, hur många år du ska göra beräkningen på samt hur kraftig du anser att det slitage som påverkar bilens värde blir under denna period.